adv top

cạo lông nách

Cạo lông nách có ảnh hưởng gì không?

Cạo lông nách có ảnh hưởng gì không?

Chào chuyên mục tư vấn, em có câu hỏi mong chuyên mục tư vấn giúp. Lông nách của em mọc rất nhanh, cứ sau mỗi lần nhổ khoảng 2-3 ngày là lông bắt đầu nhú lên ...

Các tin khác